Гнат Хоткевич - конструктор бандури ХХ ст. (стаття)

Автор: 
Мішалов В.
Вдосконалена харківська бандура конструкції Гната Хоткевича

У статті аналізуються етапи становлення Гната Хоткевича як майстра-дослідника бандури. Детально визначено напрями пошуків Хоткевича в удосконаленні інструмента з темброво-колористичної та технічно-виконавської позицій. Узагальнені конструктивні зміни, запропоновані Г.Хоткевичем для уніфікації бандури, можливостей її хроматизації, вибору оптимального строю та діапазону, перемикання тональностей. Безумовно саме Гнат Хоткевич був першим, хто взявся за вдосконалення бандури, як інструменту, маючи на меті збільшити технічні можливості виконавців, покращити тембр та акустику інструменту. І багато в чому сучасна бандура, як київського, так і харківського типів завдячує саме його нововведенням.